top of page

Ledige stillinger

Velfunderet og struktureret
pædagogisk medarbejder søges

Har du erfaring med borgere med nedsat psykiske funktionsevne, hvor du skal være 1:1 med beboerne, men stadig har mulighed for kollegial sparring? Så kan det meget vel være dig, vi mangler til et nyoprettet vikarteam på et etableret bo-og aktivitetstilbud.

Den gennemsnitlige arbejdstid er op til 37 timer om ugen, som primært er fordelt på morgen- og aftenvagter i hverdage og weekender. Nattevagter kan forekomme.

Botilbuddet har fire beboere indskrevet, der er i alderen fra 20-40 år, som alle har:

 • Varig nedsat psykisk funktionsevne

 • Godt sprog

 • Forskelligartede problemstillinger såsom personlighedsforstyrrelser og karakterafvigelser, psykiatriske tillægsdiagnoser og udadreagerende, selvskadende og grænseoverskridende adfærd

 • Behov for et særligt tilrettelagt tilbud

Beboerne kan have en behandlingsdom eller dom til anbringelse på institution.

 

Arbejdsopgaverne

Du kommer til at arbejde selvstændigt, fordi du er 1:1 med en af beboerne. Du vil have kollegaer omkring dig både i fællesarealerne og i nærheden, som er sammen med de andre beboere på afdelingen.

Dine arbejdsopgaver består bl.a. af:

 • Lægge et dagsprogram sammen med borgeren og sætte et visuelt piktogram op for dagen

 • Ledsage borgeren til beskæftigelsestilbud og hjælpe borgeren med daglige opgaver, såsom f.eks. græsslåning

 • Støtte beboeren enten verbalt eller fysisk med personlig hygiejne

 • Finde på og lave fritidsaktiviteter sammen med beboeren og sammen med resten af botilbuddet

 • Lave mad sammen med/til beboeren

 • Dokumentationsarbejde

 • Støtte beboeren relationen til pårørende

 • Praktiske opgaver i botilbuddet

 

Der er fælles overlap, hvor hvert vagtlag har overlevering omkring hver beboer. Fordelingen af beboere og personale sker også i overlap. Derudover er der summemøder med faglig sparring og refleksion, hvis det er muligt, på vagten.

 

Om dig

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du er uddannet pædagog, pædagogisk assistent, ergoterapeut eller lignende med socialpædagogisk erfaring. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 

 • kan arbejde selvstændigt, er løsningsorienteret og målrettet 

 • kan identificere behov og bidrage til at borgerne får udnyttet deres kompetencer bedst muligt  

 • kan udvikle og optimere effektive arbejdsgange 

 • kan videns dele og dokumentere dit arbejde 

 

Om os

Du bliver ansat gennem Udviklingsbasen, som står for vagttildeling og løn. Udviklingsbasen er et pædagogisk vikarbureau, der siden 2016 har leveret vikar- og projektydelser til det specialiserede socialområde i Jylland og på Fyn. I dag har vi mere end 250 vikarer tilknyttet, som dagligt løser opgaver på institutioner, bosteder, skoler og enkeltmandsprojekter. Via viden, indsigt og bæredygtige pædagogiske kompetencer giver vi borgere trygge rammer i et troværdigt samarbejde. 

Når du er fast tilknyttet vikar hos Udviklingsbasen, er du en del af vores professionelle fællesskab og her er dine udviklingsmuligheder mangeartede. Vi tager hånd om din hverdag og kan blandt andet tilbyde dig kontakt til vores interne Trivselskonsulent, hvor du kan få professionel sparring og hjælp til eventuelle hændelser i hverdagen. Vi har tæt kontakt til vores samarbejdspartnere og deres behov i hverdagen, så sikre en høj kvalitet i det arbejde, vi leverer sammen med dig. 

 

Deadline for ansøgning:

Onsdag den 30. oktober 2023

Du skal søge stillingen via vores hjemmeside i vores ansøgningsmodul.

Skiv venligst i systemet at det er denne stilling, du søger.

Du skal søge via linket her.

Vi indkalder til samtale før ansøgningsfristens udløb, så søg venligst hurtigst muligt. 

 

Kontakt:  

For yderligere information om stillingen kontakt venligst rekrutteringsansvarlig, Anne Lyngby på tlf. +45 75 66 11 22 eller på mail: aly@udviklingsbasen.dk.

bottom of page