top of page

Socialpædagogisk støtte/kontaktperson

Vi løser bostøtteopgaver på unge - og voksenområdet. De borgere, vi er støtte/kontaktperson for, kan have en psykiatrisk overbygning, være omsorgssvigtet eller have kognitive udfordringer. Som støtte/kontaktperson består arbejdsopgaverne bl.a. i at bygge bro mellem borgeren og psykiatrien, ADL opgaver i hjemmet, ventilerende samtaler og mentaliseringsarbejde.

Vores støtteordninger

Vi tænker ud af boksen, og derfor kan vi levere støtte uden en fastlagt ramme for hvordan og hvornår støtten skal ydes. Borgerens behov er udgangspunktet for både matchet med vikarpersonale fra Udviklingsbasen samt tilrettelæggelsen af forløbet, så det socialpædagogiske arbejde kan ske under de rigtige og mest givende rammer.

 

Vi løser opgaverne ud fra rådgivernes handleplaner og er i løbende kontakt med rådgivere og andre relevante samarbejdspartnere, så vi arbejder hele vejen rundt om borgerne.

Dette mener vi, er med til, at skabe de bedste rammer for trivsel og udvikling hos borgerne.  

Vores samarbejds-partnere vælger os til støtte/kontaktopgaver fordi...

  • Vi løser bostøtteopgaver som spænder bredt indenfor felterne psykiatri, udviklingsforstyrrelser, omsorgssvigt og misbrug

  • Vores medarbejdere er uddannede og har erfaring fra tidligere med målgruppen og med bostøtteopgaver

  • Vi kan med meget kort varsel iværksætte forløb

  • Opgaverne tilrettelægges altid ud fra borgerens behov og den kommunale bevilling

  • Vores fokus er altid borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder og målet med støtten er, at gøre borgeren bliver i stand til at klare sig selv i det omfang, det er muligt

Se også Virkardækning og Projektforløb

solsikker

Kontakt

Trine Rahbek Christensen

Projekt- og

støtteopgaveansvarlig

trc@udviklingsbasen.dk

Trine Rahbek Christensen.png
bottom of page