top of page

Ledige stillinger

Selvstændig og
socialpædagogisk medarbejder
søges til skærmet bo-og aktivitetstilbud

Trives du med at arbejde selvstændigt 1:1 med en beboer, og har du erfaring med borgere, der udover varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne også har betydelige psykiatriske problemstillinger? 

Vi søger medarbejdere til et helt nyt vikarteam på et særligt skærmet bo-og aktivitetstilbud i Mariager Kommune. Den gennemsnitlige arbejdstid er op til 37 timer om ugen, og er primært er fordelt på morgen- og aftenvagter i hverdage og weekender. Nattevagter kan forekomme.

Beboerne på botilbuddet har det til fælles, at de er præget af omfattende problemskabende adfærd og pga. deres særlige sårbarhed er de ikke i stand til at bo og leve sammen med andre. De har derfor behov for en normering på minimum 1:1 i alle dag-og aftentimer.

Beboerne bor i skærmede og lydisolerede lejligheder med egen indgang udefra, så den primære kontakt til kollegaer er via telefon. På botilbuddet bor der fire beboere i alderen 25-43 år.

 

Fælles for dem er bl.a.:

 • Varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

 • Betydelige psykiatriske problemstillinger

 • Forskelligartede problemstillinger såsom personlighedsforstyrrelser og karakterafvigelser, og udadreagerende, selvskadende og grænseoverskridende adfærd

 • Behov for et særligt tilrettelagt tilbud

 

Arbejdsopgaverne

Den primære opgave er samvær med en beboer og hjælpe med daglige gøremål, deltage i og opnå afslapning og/eller hvile hos beboeren. Konkret vil dine arbejdsopgaver bl.a. bestå i:

 • Verbalt eller fysisk guidning til praktiske og daglige gøremål fx personlige hygiejnesituationer, madlavning, vasketøj, ture, lægebesøg, at spille spil etc.

 • Lægge et dagsprogram sammen med borgeren og sætte et visuelt piktogram op for dagen

 • Madlavning

 • Dokumentationsarbejde

 • Støtte beboeren i relationen til pårørende

 • Praktiske opgaver i botilbuddet

 

Der praktiseres overlap ved hvert vagt til overlevering omkring samværet med borgeren.  Fordeling af samvær mellem borger og personale er forudbestemt i vagtplanen.

Om dig

Vi forventer, at du har socialpædagogisk erfaring fra lignende botilbud. Derudover er det er en fordel, men ikke et krav, hvis du er uddannet pædagog, pædagogisk assistent, ergoterapeut eller lignende.

Vi lægger vægt på, at du:

 • kan arbejde selvstændigt, er løsningsorienteret og målrettet 

 • kan identificere behov og bidrage til at beboeren får udnyttet sine kompetencer bedst muligt  

 • kan udvikle og optimere effektive arbejdsgange 

 • kan videns dele og dokumentere dit arbejde 

 • Ikke er bange for at spørge dine kollegaer, der også er på arbejde til råds

 

Om os

Du bliver ansat gennem Udviklingsbasen, der står for vagttildeling og løn. Udviklingsbasen er et pædagogisk vikarbureau, der siden 2016 har leveret vikar- og projektydelser til det specialiserede socialområde i Jylland og på Fyn. I dag har vi mere end 250 vikarer tilknyttet, som dagligt løser opgaver på institutioner, bosteder, skoler og enkeltmandsprojekter. Via viden, indsigt og bæredygtige pædagogiske kompetencer giver vi borgere trygge rammer i et troværdigt samarbejde. 

Når du er fast tilknyttet vikar hos Udviklingsbasen, er du en del af vores professionelle fællesskab og her er dine udviklingsmuligheder mangeartede. Vi tager hånd om din hverdag og kan blandt andet tilbyde dig kontakt til vores interne Trivselskonsulent, hvor du kan få professionel sparring og hjælp til eventuelle hændelser i hverdagen. Vi har tæt kontakt til vores samarbejdspartnere og deres behov i hverdagen, så sikre en høj kvalitet i det arbejde, vi leverer sammen med dig.

Deadline for ansøgning:

Onsdag den 30. oktober 2023

Du skal søge stillingen via vores hjemmeside i vores ansøgningsmodul.

Skiv venligst i systemet at det er denne stilling, du søger.

Du skal søge via linket her.

Vi indkalder til samtale før ansøgningsfristens udløb, så søg venligst hurtigst muligt. 

Kontakt: 

For yderligere information om stillingen kontakt venligst rekrutteringsansvarlig, Anne Lyngby på tlf. +45 75 66 11 22.

bottom of page