top of page

Ledige stillinger

Pædagogiske vikarer søges

Vi søger pædagogiske vikarer til et specialpædagogisk bo-og aktivitetstilbud i Mariager.

Kan du med dine pædagogiske kompetencer være medvirkende til at give borgerne på dette bosted kvalitet i hverdagen ved at understøtte deres behov for struktur?

Stillingsbetegnelse

Med udgangspunkt i den enkelte borger tilrettelægges dagsstrukturen hver dag. Det betyder, at du skal være agil i forhold til at tilpasse dagligdagens aktiviteter, gøremål, planlægning, kravsætning mv. efter borgerens dagsform. De fleste borgere på dette botilbud er 1:1 opgaver på grund af deres store støttebehov. Enkelte af borgerne er også underlagt udgangsregulativet.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Støtte borgere verbalt eller fysisk i hygiejne situationer

 • Lægge en plan for dagen sammen med borgeren og deltage i aktiviteterne sammen med borgeren

 • Ledsage borgeren til dagsbeskæftigelse

 • Tilberede måltider til borgeren

 • Praktiske opgaver

 

Dine arbejdsopgaver bliver altså at støtte og guide de enkelte borgere i deres daglige gøremål og få deres kompetencer bedst muligt i spil, så de får den bedst mulige dag.

Vi lægger vægt på at du: 

 • kan arbejde selvstændigt, effektivt og målrettet

 • kan identificere behov og bidrage til udviklingen af nye og effektive løsninger

 • kan udvikle og optimere effektive arbejdsgange

 • kan videns dele samt samarbejde godt internt og eksternt

 • kan følge op og samle alle tråde

 

Om botilbuddet:

Botilbuddet er fordelt på tre afdelinger, hvor borgerne er differentieret i forhold til udfordringer, støttebehov og udviklingsbehov. Fælles for dem alle er:

 • De er voksne med et udviklingshandicap med stort støttebehov

 • Udfordring med selvregulering

 • Psykiatriske overbygninger

 • Personlighedsforstyrrelser

 • Opmærksomhedsforstyrrelser

 • Udviklingsforstyrrelser

 • Udfordrende og/eller selvskadende adfærd

 

Om os: 

Udviklingsbasen er et pædagogisk vikarbureau, der siden 2016 har leveret vikar- og projektydelser til det specialiserede socialområde i Jylland og på Fyn. I dag har vi mere end 250 vikarer tilknyttet, som dagligt løser opgaver på institutioner, bosteder, skoler og enkeltmandsprojekter. Via viden, indsigt og bæredygtige pædagogiske kompetencer giver vi borgere trygge rammer i et troværdigt samarbejde. 

Kontakt:  

For yderligere information om stillingen kontakt venligst rekrutteringsansvarlig, Anne Lyngby på tlf.+45 75 66 11 22 eller på mail: aly@udviklingsbasen.dk.

Deadline: 

Din ansøgning, CV, uddannelsespapirer og evt. udtalelser, referencer m.v. skal være indsendt til os senest den 10. september 2023 kl. 12.

Vi gør opmærksom på, at vi læser ansøgninger og indkalder til samtale løbende før deadline. 

bottom of page