top of page

Ledige stillinger

Bostøtte §85

Vi er på udkig efter uddannet personale til støttekontaktopgaver indenfor §85. Du må meget gerne have erfaring med personlighedsforstyrrelser og de bagvedliggende mønstre i de diagnoser, og være god til at gøre verden forståelig for borgeren.

 

Stillingsbeskrivelse 

Som bostøtte er dine arbejdsopgaver at hjælpe med at skabe ro i en hverdag, der kan være kaotisk. Du vil bl.a. have ventilerende samtaler med borgeren, bygge bro mellem borgeren og omverdenen og hjælpe/støtte med ADL-opgaver.

Din arbejdstid vil variere og være afhængig af, hvor mange timers støtte borgeren er bevilliget om ugen. 

 

Opgaverne vil i hovedtræk bestå af:  

 • Du vil have kontakten til den unges rådgiver, samarbejde med pårørende og andre instanser rundt om den unge.

 • Du trives i at arbejde selvstændigt og et kendetegn ved dig er, at du er handlekraftig – allerhelst uden at tage handlekraften fra borgeren.

 • Det er vigtigt, at du er god til relationsarbejde og til mentatliseringsarbejde med borgeren og ud fra borgerens adfærd på en professionel måde.

 • Samtidig er det vigtigt, at du kan afgrænse dig, så du ikke ”tager den unge med dig hjem”.

 

Dine faglige kompetencer: 

 • Det er vigtigt, at du er god til relationsarbejde og til mentaliseringsarbejde med borgeren og ud fra borgerens adfærd på en professionel måde.

 • Vi forventer, at du har erfaring som støttekontaktperson for udsatte børn og unge.

 • Det er desuden et krav, at du er uddannet pædagog, pædagogisk assistent, ergoterapeut eller lignende.

 

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Kendskab til aktører og målgrupper på det specialiserede socialområde. 

 • Kan arbejde selvstændigt, er løsningsorienteret og målrettet

 • Kan identificere behov og bidrage til at beboeren får udnyttet sine kompetencer bedst muligt

 • Kan vidensdele og dokumentere dit arbejde

 • Kendskab til pædagogisk dokumentations systemer og procedure, herunder Sofus og systemet Temponizer vil absolut være en fordel.

 

Om os: 

Du bliver ansat gennem Udviklingsbasen, der står for vagttildeling og løn. Udviklingsbasen er et pædagogisk vikarbureau, der siden 2016 har leveret vikar- og projektydelser til det specialiserede socialområde i Jylland og på Fyn. I dag har vi mere end 250 vikarer tilknyttet, som dagligt løser opgaver på institutioner, bosteder, skoler og enkeltmandsprojekter samt støtteopgaver i borgernes eget hjem. Via viden, indsigt og bæredygtige pædagogiske kompetencer giver vi borgere trygge rammer i et troværdigt samarbejde.

Når du er fast tilknyttet vikar hos Udviklingsbasen, er du en del af vores professionelle fællesskab og her er dine udviklingsmuligheder mangeartede. Vi tager hånd om din hverdag og kan blandt andet tilbyde dig kontakt til vores interne Trivselskonsulent, hvor du kan få professionel sparring og hjælp til eventuelle hændelser i hverdagen. Vi har tæt kontakt til vores samarbejdspartnere og deres behov i hverdagen, så sikre en høj kvalitet i det arbejde, vi leverer sammen med dig.

 

Kontakt:  

For yderligere information om stillingen kontakt venligst Trine Rahbek Christensen

på tlf.+45 75 66 11 22.

 

Deadline: 

Din ansøgning, CV og uddannelsespapirer evt. udtalelser, referencer m.v. skal være indsendt til os senest søndag den 3. december 2023 kl. 12.

Du skal søge stillingen via vores hjemmeside i vores ansøgningsmodul.

Skiv venligst i systemet at det er denne stilling, du søger. Du skal søge via linket her.

 

Vi læser ansøgninger og indkalder til samtale løbende.

bottom of page