top of page

Ledige stillinger

Faglært socialpædagogisk
medarbejder søges til bo-og aktivitetscenter

Har du erfaring med at arbejde med borgere med varigt og betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau, og trives du i en omskiftelig hverdag, hvor borgernes dagsform sætter dagsordenen? Så kan det meget vel være dig, vi er på udkig efter til en bo-enhed, der består af tre døgnenheder og et aktivitetstilbud.

Der er i stillingen mulighed for op til 37 timer om ugen fordelt på morgen- og aftenvagter i hverdage og i weekender. Nattevagter kan forekomme.  Vagterne kan være på alle tre døgnenheder eller på aktivitetstilbuddet. Fordelingen af hvilken bo-enhed vagten er på vil fremgå af vagtplanen.

Beboerne på de tre boeenheder har det til fælles, at de er udviklingshæmmede. I det ene hus har borgergruppen også udviklingsforstyrrelser, i det andet har de fysiske handicaps og i det tredje har de psykiatriske tillægsdiagnoser. I alle tre huse bor der 7-8 beboere.

Arbejdsopgaverne

I tæt samarbejde med kollegaer kommer du til at bistå beboerne i deres daglige gøremål. Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:

  • Samvær med beboerne og hjælpe med daglige gøremål

  • Støtte beboerne verbalt eller fysisk i personlig hygiejne og forflytning

  • Dokumentation af dit arbejde

  • Ledsage borgerne i aktivitetscenteret

  • Praktiske opgaver på bo-enheden

 

Der praktiseres overlap ved hvert vagtlag til overlevering omkring samværet med beboerne.  Fordeling af samvær mellem borger og personale er forudbestemt i vagtplanen.

Om dig

Vi forventer, at du har erfaring med at arbejde på lignede botilbud indenfor voksenhandicapområdet. Det er desuden en fordel men ikke et krav, hvis du er uddannet pædagog, pædagogisk assistent, ergoterapeut eller lignende.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • kan arbejde selvstændigt, er løsningsorienteret og målrettet 

  • kan identificere behov og bidrage til at beboeren får udnyttet sine kompetencer bedst muligt  

  • kan udvikle og optimere effektive arbejdsgange 

  • kan videns dele og dokumentere dit arbejde 

  • Ikke er bange for at spørge dine kollegaer, der også er på arbejde til råds

 

Om os

Du bliver ansat gennem Udviklingsbasen, der står for vagttildeling og løn. Udviklingsbasen er et pædagogisk vikarbureau, der siden 2016 har leveret vikar- og projektydelser til det specialiserede socialområde i Jylland og på Fyn. I dag har vi mere end 250 vikarer tilknyttet, som dagligt løser opgaver på institutioner, bosteder, skoler og enkeltmandsprojekter. Via viden, indsigt og bæredygtige pædagogiske kompetencer giver vi borgere trygge rammer i et troværdigt samarbejde. 

Når du er fast tilknyttet vikar hos Udviklingsbasen, er du en del af vores professionelle fællesskab og her er dine udviklingsmuligheder mangeartede. Vi tager hånd om din hverdag og kan blandt andet tilbyde dig kontakt til vores interne Trivselskonsulent, hvor du kan få professionel sparring og hjælp til eventuelle hændelser i hverdagen. Vi har tæt kontakt til vores samarbejdspartnere og deres behov i hverdagen, så sikre en høj kvalitet i det arbejde, vi leverer sammen med dig.

Deadline for ansøgning:

08. oktober 2023

Du skal søge stillingen via vores hjemmeside i vores ansøgningsmodul.

Skiv venligst i systemet at det er denne stilling, du søger.

Du skal søge via linket her.

Vi indkalder til samtale før ansøgningsfristens udløb, så søg venligst hurtigst muligt.

Kontakt:  

For yderligere information om stillingen kontakt venligst rekrutteringsansvarlig, Anne Lyngby på tlf.+45 75 66 11 22.

bottom of page